Příjem vzorků:  (+420) 267 162 427  |  E-mail:  centlabsec@fnkv.cz 
Centrální laboratoře  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady